Valná hromada a výroční členská konference

09.03.2018 19:00

Členy obou jednot a všechny příznivce sportu srdečně zveme k účasti na valné hromadě a výroční členské konferenci TJ SOKOL Malá Skála,  které se budou konat v malém sále sokolovny
v pátek 9. března 2018 od 19:00 hodin

Program:
- Zahájení, přivítání hostů, volby komisí – mandátové, návrhové, volební
- Kontrola usnesení
- Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty
- Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů Tělovýchovné jednoty, návrh činnosti a
rozpočtu oddílů na rok 2018
- Zprávy o výsledcích hospodaření obou TJ a návrh rozpočtů TJ na rok 2018
- Zprávy revizní a kontrolní komise
- Volby členů výborů a statut. orgánů TJ Sokol (změny funkcí)
- Přestávka - občerstvení
- Vystoupení hostů, diskuse
- Usnesení a závěr valné hromady a výroční členské konference
- Volná diskuse, promítání snímků z činnosti TJ

Pozvánka ke stažení
  

Zpět

Kontakt

TJ SOKOL Malá Skála
Malá Skála 100
468 31 Malá Skála

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode