Informace pro členy Tělovýchovné i tělocvičné jednoty
 
Platba členských poplatků členů obou jednot TJ Sokol Malá Skála probíhá bezhotovostně převodem na společný bankovní účet u FIO banky. Žádáme Vás tedy o zaslání odpovídajícího členského poplatku na toto číslo účtu: 2401977444/2010.
 
U platby uvádějte variabilní symbol 2024 a do zprávy pro příjemce zadejte jméno člena, za kterého poplatek hradíte. Poplatek je možné uhradit i za více členů najednou (rodina), do zprávy pro příjemce je pak potřeba toto dostatečně upřesnit. Popis platby je důležitý k tomu, aby bylo možno příspěvky přiřadit na jednotlivé členy jednoty. Většinou také máme na celou rodinu pouze jednu kontaktní e-mailovou adresu, proto Vám tento e-mail přijde pouze jeden, i když je v rodině víc členů Sokola.
 
Členské poplatky na rok 2024 jsou stanoveny v následující výši: 
150,- Kč: děti a mládež do 18-ti let, senioři nad 65 let 
300,- Kč: dospělí 19-65 let 
 
Žádné členské známky se už nevydávají.
 
Splatnost členských poplatků byla do 15. 12. 2023. Pokud jste nestihli zaplatit včas, žádáme Vás alespoň o co nejrychlejší úhradu poplatků. Potřeba včasného placení příspěvků vychází z požadavku Ćeské obce sokolské, která vyžaduje zaplatit příspěvky za naši jednotu bez ohledu na to, zda již jednotliví členové příspěvky na daný rok zaplatili či nikoliv. Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt

TJ SOKOL Malá Skála
Malá Skála 100
468 31 Malá Skála

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode