Valná hromada a výroční členská konference TJ SOKOL Malá Skála

17.03.2023 19:00

P O Z V Á N K A

na

valnou hromadu a výroční členskou konferenci

T J S O K O L  M a l á  S k á l a

 

které se budou konat v malém sále sokolovny

v pátek 17. března 2023 od 19:00 hodin

Program:

 • Zahájení, přivítání hostů, volby komisí – mandátové, návrhové

 • Kontrola usnesení obou jednot

 • Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty

 • Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů Tělovýchovné jednoty, návrh činnosti a rozpočtu oddílů na rok 2023

 • Zprávy o výsledcích hospodaření obou TJ a návrh rozpočtů TJ na rok 2023

 • Zprávy revizní a kontrolní komise

 • Sloučení obou TJ Sokol – informace k současnému stavu

 • Přestávka - občerstvení

 • Vystoupení hostů, diskuse

 • Usnesení a závěr valné hromady a výroční členské konference

 • Volná diskuse, hodnocení činnosti TJ v minulém roce

 

Členy obou jednot a všechny příznivce sportu srdečně zveme k účasti.

 

 

Pavel Drobník

předseda Tělovýchovné jednoty

S o k o l Malá Skála

 

a

 

Šárka Bredlerová

starostka Tělocvičné jednoty

S o k o l Malá Skála

 

Zpět

Kontakt

TJ SOKOL Malá Skála
Malá Skála 100
468 31 Malá Skála

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode