Valná hromada TJ Sokol Malá Skála

04.03.2022 19:00

P O Z V Á N K A  

na

valnou hromadu a výroční členskou konferenci

T J   S O K O L   M a l á  S k á l a

 

které se budou konat v malém sále sokolovny

v pátek 4. března 2022 od 19:00 hodin

Program:

 • Zahájení, přivítání hostů, volby komisí – mandátové, návrhové, volební
 • Kontrola usnesení obou jednot
 • Zpráva o činnosti Tělocvičné jednoty
 • Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů Tělovýchovné jednoty, návrh činnosti a rozpočtu oddílů na rok 2022
 • Zprávy o výsledcích hospodaření obou TJ a návrh rozpočtů TJ na rok 2022
 • Zprávy revizní a kontrolní komise
 • Volby členů výborů a statutárních orgánů  TJ Sokol (změny funkcí)
 • Sloučení obou TJ Sokol
 • Přestávka - občerstvení
 • Vystoupení hostů, diskuse
 • Usnesení a závěr valné hromady a výroční členské konference
 • Volná diskuse, promítání snímků z činnosti TJ

 

Členy obou jednot a všechny příznivce sportu srdečně zveme k účasti.

 

 

                           Pavel Drobník                                                           Šárka Bredlerová

           předseda Tělovýchovné jednoty                               starostka Tělocvičné jednoty

                     S o k o l  Malá Skála                                        S o k o l   Malá Skála    

Zpět

Kontakt

TJ SOKOL Malá Skála
Malá Skála 100
468 31 Malá Skála

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode