Vítáme vás na stránce TJ SOKOL Malá Skála

Sporotvní areál TJ SOKOL Malá Skála nabízí možnost využití:

- tenisových kurtů

- volejbalového kurtu

- sokolovny (pro sportovní i společenské akce)

- ubytování v turistické ubytovně

Více informací najdete na stránkách jednotlivých oddílů a ubyt ovny.

Postupně doplňujeme kalendář akcí pořádaných našimi oddíly - kdo máte zájem dát zde vědět o akci, kterou pořádáte, stačí nám napsat, rádi ji zde zveřejníme.

 

Motivační fotky z vybraných akcí jsou ve Fotogalerii.

 

V rubrice Cyklovýlety je rozepsán kalendář výletů na rok 2020. Do fotoga lerie cyklovýletů průběžně přidáváme i fotky z jednotlivých výletů. Vyhodnocení loňské sezóny si můžete stáhnout ZDE.

Aktuální informace pro členy naleznete na stránce Pro členy.          

 

Neseďte doma, s námi můžete být stále aktivní!

Kalendář akcí (cyklovýlety jsou v samostatné rubrice)

 • 12.12.2020 10:00

  Ping-pongový turnaj

  Vánoční ping- pongový turnaj je letos naplánován na 12.12.2020.

Diskuse - co kdo plánuje?

 • Datum: 14.02.2021 Vložil: Etherbro

  Titulek: Wanna be new millionaire?

  Hi dear!
  Bitcoin raise and seting new price records every day. Ethereum has already grown to $ 1800! The launch of futures trading in Ethereum will push the price up to $ 10,000 and higher! Hurry up to make money on the upcoming growth of this currency. Register a wallet and join our community of millionaires https://cutt.us/URRMP

  If you have any questions, reply to this message, we will try to answer as soon as possible - saida.kanatbekkyzy@gmail.com

  Odpovědět

 • Datum: 06.01.2021 Vložil: WIENKE356

  Titulek: Hi

  Thank you!!1

  Odpovědět

 • Datum: 12.12.2020 Vložil: Actuats

  Titulek: generic cialis low price Stisserot

  Amoxicillin Allergy Diagnosis keypeBep [url=https://xbuycheapcialiss.com/]buying cialis online[/url] creerceerene 20 Mg Cialis Dosage

  Odpovědět

 • Datum: 03.12.2020 Vložil: James Lambert

  Titulek: Partnership

  Good day

  I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification.

  I await your response.

  Thanks,

  James Lambert

  Odpovědět

 • Datum: 28.10.2020 Vložil: Contactwhete

  Titulek: Mailing via the feedback form.

  Gооd dаy! sokolmalaskala.cz

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst аbsоlutеly lаwful?
  Wе оffеr а nеw lеgаl wаy оf sеnding prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram - @FeedbackFormEU
  Skype live:feedbackform2019
  WhatsApp - +375259112693

  Odpovědět

Přidat nový příspěvek

Kontakt

TJ SOKOL Malá Skála
Malá Skála 100
468 31 Malá Skála

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode